Điện thoại

Samsung Galaxy S6 32/64GB New 100% ( Châu Âu )

Samsung Galaxy S6 32/64GB New 100% ( Châu Âu )

10.000.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB  Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB Gold (Bản quốc tế)

7.000.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Gold (Bản quốc tế)

6.800.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB Gold (Bản quốc tế)

6.600.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB  Màu Trắng (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB Màu Trắng (Bản quốc tế)

6.700.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB  Màu Trắng (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Màu Trắng (Bản quốc tế)

6.500.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Màu Trắng (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB Màu Trắng (Bản quốc tế)

6.300.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB Gray (Bản quốc tế)

6.000.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Gray (Bản quốc tế)

6.200.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB Gray (Bản quốc tế)

6.400.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

iPhone 5 16GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 16GB màu trắng quốc tế

4.600.000 VNĐ

4.400.000 VNĐ

iPhone 5 32GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 32GB màu trắng quốc tế

4.800.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

iPhone 5 64GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 64GB màu trắng quốc tế

5.000.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

iPhone 5 32GB màu đen quốc tế

iPhone 5 32GB màu đen quốc tế

4.700.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

iPhone 5 64GB màu đen quốc tế

iPhone 5 64GB màu đen quốc tế

4.800.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

iPhone 5 16GB màu đen quốc tế

iPhone 5 16GB màu đen quốc tế

4.500.000 VNĐ

4.300.000 VNĐ

iPhone 4S 16GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 16GB màu trắng quốc tế

3.400.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

iPhone 4S 32GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 32GB màu trắng quốc tế

3.600.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

iPhone 4S 64GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 64GB màu trắng quốc tế

3.800.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

iPhone 4S 16GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 16GB màu đen quốc tế

3.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

iPhone 4S 32GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 32GB màu đen quốc tế

3.400.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

iPhone 4S 64GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 64GB màu đen quốc tế

3.600.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB New 100%

Samsung Galaxy S6 Edge Plus 32GB New 100%

15.000.000 VNĐ

14.700.000 VNĐ

Samsung Galaxy Note 4 New 100%

Samsung Galaxy Note 4 New 100%

11.000.000 VNĐ

10.700.000 VNĐ

Samsung Galaxy Note Edge New 100% (Canada)

Samsung Galaxy Note Edge New 100% (Canada)

12.000.000 VNĐ

11.500.000 VNĐ

Samsung Galaxy Note Edge New 100% (Korea)

Samsung Galaxy Note Edge New 100% (Korea)

13.000.000 VNĐ

12.200.000 VNĐ

Samsung Galaxy S6 32GB Máy Cũ (99%)

Samsung Galaxy S6 32GB Máy Cũ (99%)

10.000.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

Samsung Galaxy Note 5 32/64GB New 100% (Korea)

Samsung Galaxy Note 5 32/64GB New 100% (Korea)

14.000.000 VNĐ

13.600.000 VNĐ

 Samsung Galaxy E7 New 100% Hàng Công Ty

Samsung Galaxy E7 New 100% Hàng Công Ty

6.200.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

 Samsung Galaxy E5 New 100% Hàng Công Ty

Samsung Galaxy E5 New 100% Hàng Công Ty

5.100.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

Samsung Galaxy A8 New 100% Hàng Công Ty

Samsung Galaxy A8 New 100% Hàng Công Ty

1.000.000 VNĐ

9.700.000 VNĐ

Samsung Galaxy A7 New 100% Hàng Công Ty

Samsung Galaxy A7 New 100% Hàng Công Ty

8.200.000 VNĐ

7.800.000 VNĐ

Samsung Galaxy A5 New 100% Hàng Công Ty

Samsung Galaxy A5 New 100% Hàng Công Ty

7.300.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

Samsung Galaxy A3 New 100% Hàng Công Ty

Samsung Galaxy A3 New 100% Hàng Công Ty

5.300.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

Samsung Galaxy S6 64GB New 100% (Korea)

Samsung Galaxy S6 64GB New 100% (Korea)

10.900.000 VNĐ

10.400.000 VNĐ

Samsung Galaxy S6 32GB New 100% (Korea)

Samsung Galaxy S6 32GB New 100% (Korea)

10.200.000 VNĐ

9.900.000 VNĐ

SAMSUNG GALAXY S6 EDGE 128GB New 100% ( Sing )

SAMSUNG GALAXY S6 EDGE 128GB New 100% ( Sing )

14.000.000 VNĐ

13.500.000 VNĐ

Samsung Galaxy S6 Edge 64GB New 100% (Korea)

Samsung Galaxy S6 Edge 64GB New 100% (Korea)

13.000.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

Samsung Galaxy S6 Edge 32GB New 100% (Korea)

Samsung Galaxy S6 Edge 32GB New 100% (Korea)

12.400.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

SAMSUNG S6 (2Sim) 32GB New 100%

SAMSUNG S6 (2Sim) 32GB New 100%

13.100.000 VNĐ

12.600.000 VNĐ

Samsung Galaxy Note 4 New 99%

Samsung Galaxy Note 4 New 99%

8.500.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

kho máy cũ

iPhone 6 Plus 16GB Gold (VN/A)  99% Hàng Công Ty

iPhone 6 Plus 16GB Gold (VN/A) 99% Hàng Công Ty

14.000.000 VNĐ

13.800.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB Gold (Bản quốc tế)

7.000.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB White/Silver (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB White/Silver (Bản quốc tế)

6.700.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB Gray (Bản quốc tế)

6.400.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Gold (Bản quốc tế)

6.800.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Silver/White (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Silver/White (Bản quốc tế)

6.500.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Gray (Bản quốc tế)

6.200.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB Gold (Bản quốc tế)

6.500.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB White/Silver (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB White/Silver (Bản quốc tế)

6.300.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB Gray (Bản quốc tế)

6.000.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ

iPhone 5 64GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 64GB màu trắng quốc tế

4.900.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

iPhone 5 64GB màu đen quốc tế

iPhone 5 64GB màu đen quốc tế

4.800.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

iPhone 5 32GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 32GB màu trắng quốc tế

4.800.000 VNĐ

4.600.000 VNĐ

iPhone 5 32GB màu đen quốc tế

iPhone 5 32GB màu đen quốc tế

4.700.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

iPhone 5 16GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 16GB màu trắng quốc tế

4.600.000 VNĐ

4.400.000 VNĐ

iPhone 5 16GB màu đen quốc tế

iPhone 5 16GB màu đen quốc tế

4.500.000 VNĐ

4.300.000 VNĐ

iPhone 4S 64GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 64GB màu trắng quốc tế

3.800.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

iPhone 4S 64GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 64GB màu đen quốc tế

3.600.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

iPhone 4S 32GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 32GB màu trắng quốc tế

3.600.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

iPhone 4S 32GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 32GB màu đen quốc tế

3.400.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

iPhone 4S 16GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 16GB màu trắng quốc tế

3.400.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

iPhone 4S 16GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 16GB màu đen quốc tế

3.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

iPhone 6 16GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 6 16GB Gold (Bản quốc tế)

13.000.000 VNĐ

12.700.000 VNĐ