Điện thoại

Samsung Galaxy S6 32GB Máy Cũ (99%)

Samsung Galaxy S6 32GB Máy Cũ (99%)

10.000.000 VNĐ

9.800.000 VNĐ

Samsung Galaxy Note 5 32GB 100% (Korea)

Samsung Galaxy Note 5 32GB 100% (Korea)

16.500.000 VNĐ

16.000.000 VNĐ

 Samsung Galaxy E7 Hàng Công Ty

Samsung Galaxy E7 Hàng Công Ty

6.200.000 VNĐ

5.900.000 VNĐ

 Samsung Galaxy E5 Hàng Công Ty

Samsung Galaxy E5 Hàng Công Ty

5.100.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

Samsung Galaxy A8 Hàng Công Ty

Samsung Galaxy A8 Hàng Công Ty

10.200.000 VNĐ

10.000.000 VNĐ

Samsung Galaxy A7 Hàng Công Ty

Samsung Galaxy A7 Hàng Công Ty

8.200.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

Samsung Galaxy A5 Hàng Công Ty

Samsung Galaxy A5 Hàng Công Ty

7.000.000 VNĐ

6.800.000 VNĐ

Samsung Galaxy A3 Hàng Công Ty

Samsung Galaxy A3 Hàng Công Ty

5.000.000 VNĐ

4.800.000 VNĐ

Samsung Galaxy S6 64GB 100% (Korea)

Samsung Galaxy S6 64GB 100% (Korea)

12.000.000 VNĐ

11.700.000 VNĐ

Samsung Galaxy S6 32GB 100% (Korea)

Samsung Galaxy S6 32GB 100% (Korea)

11.500.000 VNĐ

11.100.000 VNĐ

 HTC One E9 Dual Sim (E9w) 2 Sim 2 Sóng

HTC One E9 Dual Sim (E9w) 2 Sim 2 Sóng

7.000.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

SAMSUNG GALAXY S6 EDGE 128GB 100% ( Sing )

SAMSUNG GALAXY S6 EDGE 128GB 100% ( Sing )

14.800.000 VNĐ

14.300.000 VNĐ

Samsung Galaxy S6 Edge 64GB 100% (Korea)

Samsung Galaxy S6 Edge 64GB 100% (Korea)

13.500.000 VNĐ

13.000.000 VNĐ

Samsung Galaxy S6 Edge 32GB 100% (Korea)

Samsung Galaxy S6 Edge 32GB 100% (Korea)

13.000.000 VNĐ

12.500.000 VNĐ

SAMSUNG S6 (2Sim) 32GB 100%

SAMSUNG S6 (2Sim) 32GB 100%

13.100.000 VNĐ

12.600.000 VNĐ

Samsung Galaxy Note 4 / N910P White  ( MỸ )

Samsung Galaxy Note 4 / N910P White ( MỸ )

8.500.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

kho máy cũ

iPhone 5S 64GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB Gold (Bản quốc tế)

8.800.000 VNĐ

8.600.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB White/Silver (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB White/Silver (Bản quốc tế)

8.400.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB Gray (Bản quốc tế)

7.900.000 VNĐ

7.600.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Gold (Bản quốc tế)

8.600.000 VNĐ

8.400.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Silver/White (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Silver/White (Bản quốc tế)

8.200.000 VNĐ

8.000.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Gray (Bản quốc tế)

7.700.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB Gold (Bản quốc tế)

8.400.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB White/Silver (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB White/Silver (Bản quốc tế)

8.000.000 VNĐ

7.800.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB Gray (Bản quốc tế)

7.500.000 VNĐ

7.200.000 VNĐ

iPhone 5 64GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 64GB màu trắng quốc tế

6.000.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

iPhone 5 64GB màu đen quốc tế

iPhone 5 64GB màu đen quốc tế

5.800.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

iPhone 5 32GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 32GB màu trắng quốc tế

5.800.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

iPhone 5 32GB màu đen quốc tế

iPhone 5 32GB màu đen quốc tế

5.600.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

iPhone 5 16GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 16GB màu trắng quốc tế

5.600.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

iPhone 5 16GB màu đen quốc tế

iPhone 5 16GB màu đen quốc tế

5.400.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

iPhone 4S 64GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 64GB màu trắng quốc tế

3.800.000 VNĐ

3.600.000 VNĐ

iPhone 4S 64GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 64GB màu đen quốc tế

3.600.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

iPhone 4S 32GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 32GB màu trắng quốc tế

3.600.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

iPhone 4S 32GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 32GB màu đen quốc tế

3.400.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

iPhone 4S 16GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 16GB màu trắng quốc tế

3.400.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

iPhone 4S 16GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 16GB màu đen quốc tế

3.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

iPhone 6 16GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 6 16GB Gold (Bản quốc tế)

13.000.000 VNĐ

12.700.000 VNĐ