kho máy cũ

Samsung Galaxy Note 8 3G 16GB (GT-N5100)

Samsung Galaxy Note 8 3G 16GB (GT-N5100)

3.800.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

 Samsung Galaxy Tab S 10.5 (SM-T805)

Samsung Galaxy Tab S 10.5 (SM-T805)

8.500.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

HTC One M9 Máy Like New Đẹp 99,99%

HTC One M9 Máy Like New Đẹp 99,99%

12.500.000 VNĐ

12.000.000 VNĐ

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T231)

Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (SM-T231)

4.300.000 VNĐ

4.100.000 VNĐ

Samsung Galaxy Note 10.1 (N8000)

Samsung Galaxy Note 10.1 (N8000)

5.200.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200

Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200

4.300.000 VNĐ

4.100.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB Gold (Bản quốc tế)

9.600.000 VNĐ

9.100.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB White/Silver (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB White/Silver (Bản quốc tế)

9.100.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

iPhone 5S 64GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 64GB Gray (Bản quốc tế)

8.500.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Gold (Bản quốc tế)

9.300.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Silver/White (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Silver/White (Bản quốc tế)

8.800.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

iPhone 5S 32GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 32GB Gray (Bản quốc tế)

8.200.000 VNĐ

7.900.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB Gold (Bản quốc tế)

9.000.000 VNĐ

8.500.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB White/Silver (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB White/Silver (Bản quốc tế)

8.500.000 VNĐ

8.200.000 VNĐ

iPhone 5S 16GB Gray (Bản quốc tế)

iPhone 5S 16GB Gray (Bản quốc tế)

7.600.000 VNĐ

7.400.000 VNĐ

iPhone 5 64GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 64GB màu trắng quốc tế

6.200.000 VNĐ

6.000.000 VNĐ

iPhone 5 64GB màu đen quốc tế

iPhone 5 64GB màu đen quốc tế

5.800.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

iPhone 5 32GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 32GB màu trắng quốc tế

6.000.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

iPhone 5 32GB màu đen quốc tế

iPhone 5 32GB màu đen quốc tế

5.600.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

iPhone 5 16GB màu trắng quốc tế

iPhone 5 16GB màu trắng quốc tế

5.800.000 VNĐ

5.600.000 VNĐ

iPhone 5 16GB màu đen quốc tế

iPhone 5 16GB màu đen quốc tế

5.400.000 VNĐ

5.200.000 VNĐ

iPhone 6 16GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 6 16GB Gold (Bản quốc tế)

13.000.000 VNĐ

12.700.000 VNĐ