Điện thoại

kho máy cũ

iPhone 4S 64GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 64GB màu trắng quốc tế

3.600.000 VNĐ

3.400.000 VNĐ

iPhone 4S 64GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 64GB màu đen quốc tế

3.400.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

iPhone 4S 32GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 32GB màu trắng quốc tế

3.400.000 VNĐ

3.200.000 VNĐ

iPhone 4S 32GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 32GB màu đen quốc tế

3.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

iPhone 4S 16GB màu trắng quốc tế

iPhone 4S 16GB màu trắng quốc tế

3.200.000 VNĐ

3.000.000 VNĐ

iPhone 4S 16GB màu đen quốc tế

iPhone 4S 16GB màu đen quốc tế

3.000.000 VNĐ

2.800.000 VNĐ

iPhone 6 16GB Gold (Bản quốc tế)

iPhone 6 16GB Gold (Bản quốc tế)

13.000.000 VNĐ

12.700.000 VNĐ